آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

نظرسنجی

نظر سنجی آزمایشگاه
پاسخ گويي کارشناسان آزمايشگاه در رابطه با سوالات احتمالي شما چگونه بوده است؟
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
آيا از نحوه برخورد پرسنل پذيرش راضي هستيد و راهنمايي لازم قبل از انجام آزمايش را به شما مي دهند؟
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
اطلاع رساني در رابطه با نحوه جوابدهي و زمان جوابدهي و ...... به طور مطلوب (از طريق پرسنل و قبض آزمايشگاه و سایت) انجام مي پذيرد؟
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
- آيا خدمت مورد نظر شما باتوجه به تعداد مراجعين باسرعت و در زمان مقرر انجام شده است ؟
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
آيا از نحوه ي برخورد پرسنل نمونه گيري راضي هستيد و آنها را در کار خود متبحر ميبينيد؟
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
آيا پرسنل پذيرش و نمونه گيري پيگيري لازم جهت ارايه خدمات به شما انجام مي دهند؟
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
کيفيت خدمات ارائه شده به شما چگونه بوده است؟
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
آيا پرسنل پذيرش و نمونه گيري پيگيري لازم جهت ارايه خدمات به شما انجام مي دهند؟
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف