آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

ساعات کاری

Gorgan Laboratory

 

شنبه تا چهارشنبه    6:00  تا  20:00

پنجشنبه ها               6:00  تا  18:00