آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

راهنمای جوابدهی

Gorgan Laboratory

نام کاربری شماره ملی و رمز عبور شماره موبایل اعلامی شماست.

درصورتیکه با موبایل قصد دیدن جواب را دارید و صفحه به طور کامل باز نمی شود می توانید بعد از ورود به قسمت جوابدهی آنلاین از طریق سه نقطه بالای صفحه مرورگر مرورگر خود را در حالت دسکتاپ سایت قرار دهید.یا اینکه با فعال کردن چرخش صفحه و افقی گرفتن گوشی نمای کلی را ببینید.