آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

راهنماي رعايت ناشتايي

ویژه مراجعین
portfolio image

1. از 2 روز قبل از مصرف غذاهاي حاوي هيدرات كربن،چربي و پروتئين زياد و فعاليت شديد عضلاني خودداري گردد(رژيم معمولي باشد). 2. از 24 ساعت قبل از انجام آزمايش از خوردن مايعات بيش ازحد پرهيز گردد(در حد نياز هميشگي مصرف گردد). 3. براي انجام چربي هاي خون و برخي آزمايش ها نياز به 12 ساعت ناشتايي داريم كه بهتر است ابتداي شب شام سبك ميل گردد و حداكثر تا 2 ساعت بعد آب يا مايعات ديگر مثل چاي صرف شود و روز بعد با 12 ساعت فاصله براي انجام آزمايش مراجعه كرد. 4. براي انجام آزمايش قند و برخي آزمايش ها 8 ساعت ناشتايي نياز ميباشد كه همانند موارد بالا ميبايست رعايت شود. 5. در طول زمان ناشتايي از جويدن آدامس،كشيدن سيگار،استفاده از تركيبات خوشبوكننده دهان قنددار خودداري شود. 6. استفاده از دارو مطابق تجويز پزشك بدون اشكال ميباشد اما ميبايست هنگام انجام آزمايش، آزمايشگاه را مطلع سازيد