آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

راهنمای نمونه گیری جهت آزمایش اسپرم

ویژه مراجعین
portfolio image

1- مشخصات ثبت شده برروي برچسب نمونه را كنترل نمائيد تا صحيح باشد. 2- بيمار بايد حداقل 3 وحداكثر 7 روز قبل ازآزمايش، نزديكي يا انزال نداشته باشد. 3- بهتراست نمونه گيري را درمحلي كه آزمايشگاه دراختيارتان مي گذارد انجام دهيد 4- در صورتيكه نمونه را در منزل تهيه مي كنيد قبلاً در مورد زمان تحويل آن به آزمايشگاه با نمونه گيري هماهنگي كنيد، ودر هر صورت نمونه بايد درعرض 10-20 دقيقه ودرشرايط دمايي مناسب (هم دماي بدن )به آزمايشگاه منتقل شود (نگهداري درزيربغل )، توجه كنيد نمونه نبايد در معرض سرما،گرمايا تابش نور آفتاب قرارگيرد. 5- دست ها وآلت تناسلي را با آب وصابون شستشو داده وكاملاً خشك كنيد. 6- مايع مني را به طور كامل ومستقيم در داخل ظرف جمع آوري نمائيد ودقت كنيد آب ، ماده شوينده يا ادرار با مايع مني مخلوط نشود ونمونه را سريعاً به نمونه گيري تحويل دهيد.( درب ظرف نمونه گيري فقط هنگام خالي كردن نمونه باز شود). 7- ازبه كاربردن كاندوم جهت تهيه نمونه مني خودداري نمائيد. 8- اگر از داروي خاصي استفاده مي كنيد آزمايشگاه را مطلع سازيد. آزمايش مايع مني بعد از بستن لولهها در مردان (وازكتومي( : انجام آزمايش مني در اين افراد مشابه انجام آزمايش معمولي مني است با اين تفاوت كه: 1- اين آزمايش بايد حداقل 2 ماه پس از بستن لوله ها انجام شود. 2- در طي 24 ساعت پيش از انجام آزمايش نبايد نزديكي صورت پذيرد يا مايع مني به هر علت دفع شود. 3- نمونه اي كه دو ساعت پس از جمع آوري تحويل آزمايشگاه شود، فاقد ارزش است.