آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

آزمایش در ماه رمضان

ویژه مراجعین
portfolio image

رمضان، ماه بازگشت است؛ بازگشت به آغوش مهربان خدا. رمضان، ماهی است که ناامیدی از درگاه خدا رخت برمی بندد حلول ماه پر برکت رمضان بر شما مبارک قابل توجه مراجعین محترم: ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضانو آرزوی قبولی طاعات ، به اطلاع می رساند روزه داران عزیزی که آزمایشات آنها نیاز به ناشتایی دارد در صورت صرف سحری میتوانند بین ساعات 4 الی 6 عصر جهت انجام آزمایش مراجعه نماییند. التماس دعا